Cultureel Servicebureau Centraal

Het Servicebureau coördineert alle activiteiten en vormt een brug tussen de cultuursector en de stad. Het doel is om de belangen van aaneengesloten kunstenaars, bedrijven, artiesten en andere actievelingen uit de stad Leiden en omgeving te behartigen.

Bekijk Lente-dienstenWordt Liefhebber

Stichting Cultureel Servicebureau Centraal

Stichting Cultureel Servicebureau Centraal wil een brug slaan tussen de cultuursector en de stad Leiden. Diana Lepelaar is de initiatiefnemer achter dit project en coördineert alle werkzaamheden onder de naam Galerie Café Leidse Lente.

Het café staat los van de stichting. De subsidie die de Leidse Lente ontvangen heeft van de gemeente Leiden, Fonds 1818 en het Cultuurfonds Leiden wordt besteed aan Stichting Cultureel Servicebureau Centraal. Deze ontvangsten zijn voor het ontwikkelen van projecten, tentoonstellingen en educatie. Natuurlijk heeft de Leidse Lente nóg een functie voor de stichting: de horecagelegenheid fungeert als atelier en zorgt ervoor dat kunstenaars, makers, liefhebbers en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten.

U bent welkom voor een kopje koffie en één-op-één-advies

De Stichting heeft in het café een loket: het Servicebureau. Bij het Servicebureau zijn vrijwilligers aanwezig die makers een eerlijk en behulpzaam antwoord geven op hun vragen. Het bureau is er zowel voor de makers in en buiten Haagweg 4, als voor externe bedrijven, scholen, instellingen en geïnteresseerde individuen. Iedereen kan hier terecht voor vragen, reserveringen en verzoeken. Voor kunstenaars wordt onder meer basisinformatie voor het ondernemerschap geboden. Met het netwerk en de ervaring die de Stichting en de vrijwilligers hebben opgebouwd, kan er veel kennis uitgewisseld worden. Samen wordt er naar een oplossing gezocht waarbij onder andere subsidieaanvragen, verzekeringen en belastingen behandeld worden. Indien men dat wenst, wordt er ook feedback gegeven op het kunstzinnig werk en worden kunstenaars aan bedrijven gekoppeld.

In de Leidse cultuurnota 2012-2018 is opgenomen: “Leiden streeft naar een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad; Leiden vraagt aan de culturele sector om naar buiten te treden, samen te werken met andere (culturele)partners, gebruik te maken van elkaars expertise en zichtbaar te zijn voor de stad; Leiden vraagt culturele organisaties hun deuren te openen voor het publiek en hun waarde als verblijfs- en ontmoetingsplek te vergroten (binnenstebuiten en open deuren).” Stichting Centraal en de Leidse Lente is daarop een waardevol antwoord.

Bely Voskamp

Beleidsmedewerker, Gemeente Leiden

De Haagweg 4 is een van die zeldzame plekken in Nederland waar een enorme verzameling creatief talent bij elkaar in een gebouw zit. Maar de Haagweg kan meer worden dan de som der delen: een plek waar de bewoners elkaar tot grotere hoogten brengen, een plek waar de stad haar creatieve input haalt, een belangwekkende Leidse ‘brand’. Hiervoor is organiserend vermogen nodig, een motortje dat samenwerking binnen en buiten het pand in gang zet. CFL investeert in Stichting Centraal omdat wij overtuigd zijn dat Diana en Jeanette dat motortje kunnen zijn.

Michael Roumen

Voormalig zakelijk leider, Cultuurfonds Leiden

Wilt u weten wat wij voor u te betekenen hebben of heeft u vragen of ideeën op cultureel gebied? Vanaf september 2014 kunt u die kwijt bij het Servicebureau, ook te bereiken via e-mailadres info@cs-centraal.nl en telefoonnummer 071 737 0473.

Mocht u automatisch op de hoogte gehouden willen worden over onze nieuwtjes en activiteiten, dan kan dat door Liefhebber te worden en/of door onze Facebook-pagina te liken.

Wilt u deel uitmaken van het bruisende leven op de Haagweg 4?

Dan kunt u als ‘maker’, artiest, zakelijke deelnemer of gewoon als ‘genieter’ ieder moment Liefhebber worden. U kunt Liefhebber worden d.m.v. de volgende opties:

  • Stuur een mail naar info@galeriecafeleidselente.nl
  • Download het formulier via deze link
  • Haal het formulier op aan de Haagweg 4

Deze organisaties steunen de stichting: