Dorine Latenstein

De natuur weet zich elke keer weer te herpakken met die eindeloze cyclus van geboorte groei, bloei en dood. Het totaal is indrukwekkend en inspirerend, maar de delen en de overgangen daarin evenzeer. De kracht is eindeloos, maar de verschillende fasen zijn tijdelijk. Elk sterven is een overgang naar een nieuwe fase; wat een troost!

www.dolatenstein.nl