Lyda Bekker

‘Herhaling’ is een sleutelwoord in Lyda’s beeldende werk; zowel met betrekking tot de inhoud, als tot het werkproces zelf. Alles herhaalt zich in het leven, maar vaak niet op dezelfde manier. Er vindt bijvoorbeeld een verandering in vorm of intensiteit plaats, terwijl het ritme hetzelfde blijft. Dag en nacht blijven zich herhalen, maar nooit is alles hetzelfde. Door telkens weer vormen of materialen te ontleden, te vervangen, aan te vullen of weg te halen, onderzoekt Lyda de verschillende manifestaties van eenzelfde beeld, patroon of structuur.

Lyda gebruikt veelal stukken uit een eerder gemaakt werk van zichzelf. Zij voelt daarbij geen behoefte om grote verhalen te vertellen of symbolische ladingen toe te kennen. Het werk is wat het is en de rest laat zij graag over aan de toeschouwer.

Beeldend kunstenaar Lyda Bekker (Leiden, 1961) heeft Pabo gedaan en studeerde tevens af aan de Rietveld Academie in Amsterdam, richting Tekenen, Schilderen en Grafiek. Sinds 2001 heeft zij haar atelier op de Haagweg 4 in Leiden en zij geeft les aan kinderen en volwassenen.

 http://www.lydabekker.nl