CATHÉRINE SCHOENMAKERS

In haar werk stelt Cathérine zichzelf voortdurend vra- gen over waarom dingen zijn zoals ze zijn en we din- gen doen zoals we ze doen en zoekt oplossingen in tegenovergestelde richting.

In een experimenteel onderzoek naar constructief tex- tiel heeft Cathérine verschillende textieltechnieken onderzocht, en toonde aan dat een combinatie van constructieve materialen en zachte garens perfect zijn voor een zacht ruimtelijk object. Hiervoor ontwikkel- de zij een nieuwe weeftechniek waarbij met drie lagen wordt geweven.

Atelier: Olmenlaan 8, 3833AV Leusden info@andersnieuw.nl www.andersnieuw.nl
06-41463736