Diana Lepelaar

Diana Lepelaar vormt haar persoonlijke werkelijkheid: aardse landschappen waarin spanning ontstaat door een contrast tussen stille ruimtes en een quasi-willekeurig lijnenspel. Sommige werken doen denken aan bodemlagen, alsof ze verwijzen naar vormen uit het geologische verleden. Haar werk roept beelden op van meren, oerlandschappen, plattegronden en bodemdoorsneden.

De werken van Diana zijn zowel kleurrijk als sober. Materialen als pleister, cement, zand, klei, artifacten en verflagen spelen een cruciale rol. Het werk zit letterlijk vol met lagen, alsof ze de aardkorst wil openbreken om te ontdekken wat er onder verborgen ligt.

Ook in haar werk in de openbare ruimte spelen lagen en lijnen een grote rol. Zij weerspiegelen het landschap zoals dat diep in de aarde verborgen ligt.

www.dianalepelaar.nl